Usluge

Rezanje i savijanje limova

Firma BH Modulbau dodatno pruža i jedinstvene usluge na bosanskohercegovačkom tržištu.

Radi se o uslugama rezanja i savijanja limova debljine do 5 milimetera i dužine do 6000 milimetara.

Uz korištenje savremene specijalizirane mašine namijenjene u ove svrhe, ove poslove obavljaju iskusni i profesionalni zaposlenici.