Projekat Erfurt

Dvije školske učionice sa predsobljem sagradili smo od sedam kontejnera u gradu Erfurt, u Njemačkoj. Konstrukcija zidova kontejnera urađena je od prosušene i hoblane drvene građe, izolacije kamena vuna 140mm, paropropusne-vodonepropusne folije; unutrašnja obloga zida napravljena je od fermacell ploča (gips faza) 12,5 mm, a vanjska fasada je urađena od fasadnog trapeznog lima.