Lokacija

Firma BH Modulbau se nalazi u blizini Global Ispat Koksne Industrije Lukavac (GIKIL, Koksara). Sa dijela magistralnog puta Lukavac-Gračanica je potrebno skrenuti prema ulazu u GIKIL, a nakon 5 do 10 metara,  skretanjem u prvu narednu ulicu  se desne strane, nastaviti se kretati oko 800 metara do poslovne zone i većeg broja firmi, gdje se nalaze i naši proizvodni pogoni i kancelarije.

Možete nas lako pronaći i koristeći mapu prezentiranu ispod ili po navedenoj adresi na ovoj stranici.

Također, vjerujemo da će svaki prolaznik kojeg sretnete biti u mogućnosti dati vam detaljne upute kako nas pronaći.

Vaše posjete su naše zadovoljstvo!